Noteikumi

Nosūtot aizdevuma pieteikumu, jūs piekrītat šiem aizdevuma noteikumiem:

  • Apliecinu, ka šajā pieteikumā sniegtie personas dati un informācija par preci/pakalpojumu ir patiesi.
  • Piekrītu pieteikumā norādīto personas datu nodošanai SIA „Inbank līzings” apstrādei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā, kā arī tam, ka pieteikumā norādītos personas datus SIA „Inbank līzings” izmanto, lai saņemtu informāciju no trešajām personām, datu bāzēm, uzskaites sistēmām (tajā skaitā, bet ne tikai no Iedzīvotāju reģistra, Latvijas Bankas reģistra, CSDD, Nederīgo dokumentu reģistra, Valsts ieņēmumu dienesta) un apstrādātu to. Ar SIA ”Inbank līzings” klientu datu apstrādes principiem varat iepazīties inbank.lv/klientu-datu-apstrade.
  • SIA ”Inbank līzings” no savas puses apliecina, ka pieteikumā norādītie personas dati tiks izmantoti tikai un vienīgi personas identitātes un spējas atmaksāt aizdevumu pārbaudei.
  • SIA „Inbank līzings” personas datu apstrādi veic izmantojot Datu valsts inspekcijā reģistrētu personas datu apstrādes sistēmu (reģistrācijas apliecība Nr.003526, personas lietu apstrādes reģistrācijas Nr.003643).
  • Atsevišķos gadījumos, lai izvērtētu pieteikumu, var tikt pieprasīta papildus informācija.