1. Ieplūde
 2. Mehāniskā attīrīšana
 3. Anaeroba zona
 4. Denitrifikācijas zona
 5. Aerācijas zona
 6. Difuzors
 7. Otreizējais nostādinātājs
 8. Gaisa sadales sistēma
 9. Kompresors
 10. Gaisa sadales sistēma
 11. Ūdens plūsmas sadale
 12. Izplūde

Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārta ir reaktors ar tajā iemontētu tehnoloģisko konstrukciju. Attīrīšanas process notiek vienā radiālā tilpnē no polipropilēna.

Attīrīšanas process

Sākotnēji notekūdeņi nonāk uz uztvērējgroza (2), tas domāts mehānisko piemaisījumu atdalīšanai. Pēc tam notekūdeņi nonāk anaerobā fermentācijas zonā (3), sajaucas ar aktīvām dūņām, kuras ir paceltas no otreizējā nostādinātāja ar aerlifta palīdzību un ietek denitrifikācijas zonā (4), kur notiek denitrifikācijas process. No denitrifikācijas zonas, notekūdeņi ieplūst aerācijas zonā (5). Aerācijas process notiek caur vienu vai vairākiem membrāna tipa difuzoriem (6), kuri izvietoti šīs zonas apakšdaļā un palīdz dūņas noturēt suspensijas veidā. Gaiss uz iekārtu tiek nogādāts ar kompresora (gaisa pūtēja) (9) palīdzību, tā ir vienīgā elektriskā attīrīšanas iekārtas daļa. Aerācijas zonā arī notiek nitrifikācijas process. No aerācijas zonas saujauktais šķidrums nonāk otrreizējā nostādinātajā (7) caur tā apakšējo daļu.