• Kādos gadījumos izvēlas bioloģisko attīrīšanas iekārtu?

  Latvijā daudzām privātmājām nav iespēja pieslēgties pilsētas vai centrālajiem kanalizācijas tīkliem, tādēļ kā risinājumu var izvēlēties bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu. Ir dažādi veidi kā uzkrāt un novadīt sadzīves notekūdeņus, kā, piemēram, septiķis, izsmeļamā bedre, grodu sistēmas, bet bioloģiskā notekūdeņu attīrīšanas iekārta ir videi draudzīgs un izdevīgs ilgtermiņa risinājums. Attīrīšanas iekārta ir viegli uzstādāma un apkopjama.

 • VIDEO: Vai visas ūdens attīrīšanas iekārtas tīra?

 • Ar ko bioloģiskā notekūdeņu attīrīšanas iekārta atšķiras no septiķa?

  Bieži cilvēki jauc bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ar septiķi. Tās ir divas dažādas lietas, kuru funkcija ir viena, bet darbības principi ir dažādi. Septiķis darbojas kā nosēdaka, kurā uzkrājas visi notekūdeņi. Toties bioloģiskā attīrīšanas iekārta notekūdeņus attīra, pārstrādājot to tehniskajā ūdenī, kurš tālāk tiek novadīts infiltrācijas laukā, grāvī vai atklātā ūdens tilpnē. Iekārtas darbojas visu cauru gadu neatkarīgi no laikapstākļiem. Toties septiķis ziemas laikā var aizsalt, radot virkni problēmu. Kā plusu bioloģiskajai notekūdeņu attīrīšanas iekārtai var minēt reto apkopi un kanalizācijas smakas neesamību.

 • Cik bieži jāveic servisa apkope bioloģiskajai attīrīšanas iekārtai?

  Pārsvarā lieko dūņu pieaugums ir atkarīgs no notekūdeņu daudzuma. Reizi gadā servisa apkopi mēs iesakām veikt OBLIGĀTI, jo gada laikā izveidojas lieko dūņu pieaugums, kuras nepieciešams atpumpēt. Bet ja pie Jums bieži brauc ciemiņi un Jums savā mājā patīk rīkot saviesīgus pasākumus, tad iesakām veikt apkopi vismaz divas reizes gadā. Vidēji AT sērijas iekārtām gada laikā izveidojas 1,5 m3 lieko dūņu, bet ATC sērijai vidēji 0,55m3 gadā. Šīs liekās dūņas var novirzīt uz košumaugiem vai kompostā, jo tas ir labs un dabīgs mēslojums.

 • Kādēļ ir svarīgi iegādāties iekārtu ar CE sertifikātu?

  Šāds marķējums ir apliecinājums tam, ka iekārtai sertificēšanas procesā ir veikti kvalitātes testi un tā atbilst Eiropas Savienības prasībām. Ja iekārtai nav šī sertifikāta, tad tā noteikti nav testēta un visdrīzāk nespēs veikt notekūdeņu attīrīšanu. Iegādājoties iekārtu ar marķējumu un sertifikāciju, ir iespējams vieglāk nodot objektu ekspluatācijai, kā arī uzrādīt visus nepieciešamos dokumentus Vides dienestam, ja ir tāda nepieciešamība.

 • Kādi risinājumi ir bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas uzstādīšanai?

  Labāko risinājumu var ieteikt mūsu menedžeris pēc objekta apsekošanas, kurā iespējams noteikt, kur iekārtu varētu uzstādīt un kur novadīt attīrītos notekūdeņus. Attīrītos ūdeņus var novadīt četros veidos :

  • uz tuvējo grāvi;
  • uz infiltrācijas lauku, kuram izmanto grodu un groda apakšā skalotos oļus;
  • ja objektā ir augsts gruntsūdens līmenis, tad attīcīgi pirms infiltrācijas lauka tiek uzstādīta sūkņa stacija, kurā liek sūkni. Sūknis pēc iekārtas paceļ attīrītos notekūdeņus uz infiltrācijas lauku, kurš tiek taisīts uzbērumā (~ 80 cm virs zemes līmeņa);
  • ja izvads no mājas ir dziļāks par iekārtas ienākošo trubu, tad pirms iekārtas tiek uzstādīta sūkņa stacija. Sūknis paceļ uz iekārtu ienakošos notekūdeņus.
 • Kādus sadzīves līdzekļus drīkst/nedrīkst izmantot, ja ir bioloģiskā notekūdeņu attīrīšanas iekārta?

  Iekārtas tehniskajā pasē ir minēti līdzekļi un vielas, kuras nav ieteicams izmantot vispār vai arī lielā daudzumā. Piemēram, mikroorganismi nepārstrādās lielu daudzumu piena produktu, tauku, tualetes papīru (neapstrādās, ja iemetīs veselu rulli) un veļaspulvera kapsulas. Ir aizliegts bioloģiskajā attīrīšana iekārta novadīt rūpniecības ķīmiju, krāsas un citas kodīgas vielas, kuras varētu nogalināt dūņas. Nav ieteicams novadīt rūgstošus šķidrumus. Nelielā daudzumā tas varbūt arī neietekmēs iekārtas darbību, bet lielā daudzumā, tas varētu apdraudēt dūņu dzīvot spēju. Sadzīves ķīmiju, kā, piemēram, Fairy, Domestos, veļaspulverus atļauts izmantot, jo mikroorganismi tos var pārstrādāt.

 • Vai bioloģiskā notekūdeņu attīrīšanas iekārtā dūņas iet bojā, ja nav patstāvīgs notekūdeņu pieplūdums?

  Laboratorijas mērījumi pierādīja, ka dūņas spēj izdzīvot 180 dienas jeb pusgadu bez notekūdeņu pieplūdes. Mēs iesakām palaist iekārtu darbībā, kad objekts tiek apdzīvots. Ja Jums sanāk aizbraukt garās brīvdienās vai arī pašlaik Jūs objektā uzturaties sezonāli, tad par dūņu izzušanu Jums nevajadzētu uztraukties, jo tās var arī papildināt. Galvenais, ko mēs uzsveram visiem klientiem — neatslēdziet kompresoru, kurš nodrošina skābekli dūņām.

 • Kam jāpievērš uzmanību, iegādājoties bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu?

  Būtiska nozīme ir ūdens patēriņam, jo no tā var mainīties iekārtas lielums. Sešiem patstāvīgi dzīvojošiem iedzīvotājiem piedāvājam divus risinājumus – AT un ATC sēriju. Iekārtas apstrādā aptuveni 1m3 diennaktī. Ja ūdens patēriņš ir lielāks, mēs varam piedāvāt arī lielākas attīrīšanas iekārtas. Tikpat svarīgi ir izvērtēt ūdens piesārņojumu. Mēs neiesakām novadīt taukus, piena produktus, rūpniecības ķīmiju, asinis. Ja objektā tiek lielā daudzumā izmantotas šādas vielas, tad būtu nepieciešams tās novadīt kaut kur citur. Lai iekārtā nenokļūtu tauki, mēs piedāvājam arī tauku uztverējus.

 • Kādā dziļumā jābūt ir kanalizācijas izvadam no mājas?

  Ideālajā gadījumā tas no mājas ir 40 cm dziļumā. Ja izvads ir dziļāk (līdz metram), tad iespējams iekārtai vajadzēs pagarinājumu. Ja izvads ir dziļāk par metru, tad vienīgais risinājums ir likt sūkņa staciju ar sūkni, kurš notekūdeņus paceļ uz iekārtu.

 • Cik daudz elektrības patērē bioloģiskā notekūdeņu attīrīšanas iekārta?

  Elektro enerģijas patēriņš iekārtām nav liels, jo darbojas ar 60kW membrānas tipa kompresoru. ATC sērijas iekārtai vidējais elektroenerģijas patēriņš ir aptuveni 54 EUR gadā (365 kWh), bet AT sērijas iekārtai vidēji 32 EUR gadā (270kWh). Protams, ja Jums ir lielāka iekārta, tad tiek likts jaudīgāks kompresors, bet izmaksas varētu pieaugt par pāris EUR.

 • Vai bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas montāžu var veikt pats?

  Jā, protams. Mēs pie iekārtas dodam līdzi tehnisko pasi, kurā ir apraksta iekārtas uzstādīšana un rekomendācijas tās ievērot.

 • Kādi ir ieguvumi un priekšrocības, izvēloties bioloģiskās attīrīšanas iekārtas?

  Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas ir modernākais un progresīvākais kanalizācijas notekūdeņu apsaimniekošanas veids privātmāju īpašniekiem, kuriem nav iespējas pieslēgties centralizētajiem kanalizācijas tīkliem.