Piedāvājam izstrādāt individuālus un tipveida vasarnīcu un koka māju projektus no klienta ieceres
līdz būvprojekta saskaņošanai būvvaldē.

Kvalitatīva projekta izstrāde ir pamats veiksmīgai iecerētā koncepta realizēšanai dzīvē!

Projekta realizācija sevī iekļau arī sadzīves komunikāciju risinājuma izstrādi. Lai labāk izprastu kārotās vasarnīcas izvietojumu uz zemes gabala, piedāvājam izveidot telpisku un konceptuālu 3D modeli lai būtu labāk iespējams saprast vai ir realizētas visas klienta vēlmes un vajadzības.

KĀ TAS NOTIEK?

1. Projektēšanas uzdevuma sastādīšana atbilstoši pasūtītāja vēlmēm

2. Būvprojekta minimālā sastāvā un 3D modeļa izstrāde

3. Būvatļaujas saņemšana un tehnisko noteikumu pieprasīšana

4. Būvprojekta izstrāde atbilstoši projektēšanas uzdevumam un tehniskajiem noteikumiem

5. Būvprojekta saskaņošana būvvaldē

PAPILDUS PIEDĀVĀJAM VEIKT SEKOJOŠUS PROJEKTĒŠANAS DARBUS:

  • Projektu izstrāde, saskaņošana, nodošana
  • Dokumentu aprīte, BIS sistēma

Vēlies saņemt konsultāciju?
Ar lielāko prieku atbildēsim uz Jums interesējošiem jautājumiem.