Šo risinājumu izmanto privārmāju īpašnieki, kuri vēlās attīrīto ūdeni izmantot atkārtoti (laistīšanai, auto māzgāšanai, utt.). Lai attīrītā ūdens uzkrāšanas rezervuārs nepārplūstu, viss liekais ūdens tiek novadīts atklātā vidē vai arī infiltrācijas laukā.


Šis risinājums tiek piemērots vietās ar zemu gruntsūdens līmeni un vāji infiltrējošas augsnes gadījumā, ar nosacījumu, ja objektā attīrīto ūdeni nav iespējams novadīt atklātā vidē. Infiltrācijas lauks tiek veidots ar papildus akumulācijas zonu un lielāku platību. Tas ir domāts tam, lai attīrītais ūdens varētu iesūkties augsnē pakāpeniski.


Šis risinājums tiek piemērots gadījumiem, ja objektā ir augsts gruntsūdens līmenis, bet ir iespējams attīrītos ūdeni novadīt atklātā vidē. Aiz attīrīšanas iekārtas tiek uzsādīta sūkņa stacija, kura ar sūkņa palīdzību novada attīrīto ūdeni uz grāvi piespiedu kārtā.


Šis risinājums tiek piemērots vietās ar augstu gruntsūdens līmeni, ar nosacījumu, ja objektā nav iespējas novadīt attīrīto ūdeni atklātā vidē, kā arī ja izvads no mājas ir ļoti dziļi, kā arī, ja ir augsti gruntsūdeņi. Pirms iekārtas tiek uzstādīta sūkņa stacija, kura notekūdeņus pārsūknē uz attīrīšana iekārtu, kā arī aiz iekārtas tiek uzstādīts infiltrācijas lauks uzbērumā tā, lai infiltrācija atrastos virs maksimālajiem gruntsūdeņiem.


Šis risinājums tiek piemērots vietās ar zemu gruntsūdens līmeni un labi infiltrējošas augsnes gadījumā. Ja objektā nav iespējams novadīt attīrīto ūdeni atklātā vidē, tad šis ir viens no risinājumiem.


Šis risinājums tiek piemērots vietās, kur ir tuvu grāvis vai arī kāda ūdens tilpne (piemēram, dīķis, ezers, upe, utt.), tādējādi attīrītais ūdens iek novadīts no iekārtas pa tiešo uz grāvi vai arī uz atklātu ūdens tilpni.